Supon BC Inwestycje  
 
oferta

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze

Dostępny w naszym asortymencie dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO, voice alarm) opiera się na sieci głośników i jest uzupełnieniem urządzeń służących do detekcji pożaru. Pozwala on na przeprowadzenie precyzyjnej ewakuacji ludzi bez ryzyka wywołania paniki. Przewaga, jaką niewątpliwie posiadają nasze dźwiękowe systemy ostrzegawcze nad prostymi sygnalizatorami akustycznymi wyraża się między innymi ich zdecydowanie większej skuteczności podczas prowadzenia ewakuacji. Za ich pomocą możliwe jest też przekazanie precyzyjnych informacji o sposobach i kierunkach ucieczki, a także nadawanie komunikatów bezpośrednio przez kierującego akcją ratowniczo-gaśniczą. Dodatkowo urządzenia wykorzystujące DSO projektuje się w sposób pozwalający na ich wykorzystanie do komunikacji codziennej, do emisji tła muzycznego i w innych obszarach.

Stosowanie dźwiękowych systemów ostrzegawczych w już istniejących oraz nowobudowanych obiektach regulują przepisy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z czerwca 2003 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Projektowane i wykonywane przez nas konstrukcje są w pełni zgodne z normami PN-EN 60849.