Supon BC Inwestycje  
 
oferta

Systemy sygnalizacji pożaru

Główną częścią każdej instalacji ppoż. są komponenty identyfikujące pojawienie się ognia oraz informujące o tym użytkowników wokół oraz odpowiednie służby (Państwową Straż Pożarną). Służą do tego systemy sygnalizacji pożaru, które powinny znaleźć się w każdym obiekcie. Informują również o tym obowiązujące przepisy prawa, które nakładają na właścicieli budynków obowiązek posiadania tego rodzaju urządzeń oraz bieżącą kontrolę ich poprawnego działania. Dodatkową korzyścią może stać się uzyskanie premii podczas zawierania umowy ubezpieczeniowej.

Działanie systemów sygnalizacji pożaru opiera się na sieci automatycznych detektorów pożaru rozmieszczonych w każdym chronionym pomieszczeniu i reagujących na zjawiska towarzyszące reakcji spalania (dym, temperatura, płomień, obecność określonych substancji chemicznych). Uzupełnieniem instalacji są ręczne ostrzegacze pożarowe pozwalające na wszczęcie alarmu przez osoby, które zauważyły zagrożenie. Dodatkowo nowoczesne centrale SAP gwarantują pełną współpracę z innymi systemami zgodnie z założonym scenariuszem pożarowym. Czujniki dymu to najpopularniejsze urządzena służące do sygnalizacji pożaru.

SUPON BC Inwestycje proponuje pełen zakres usług związany z systemami sygnalizacji pożaru:
- projekt dysponujemy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą inżynierską mogącą sprostać także niestandardowym zadaniom
- montaż nasze ekipy instalatorów gwarantują, że prace zostaną wykonane szybko i w możliwie mało uciążliwy sposób
- serwis po podpisaniu umowy ramowej utrzymujemy systemy w stanie najwyższej sprawności technicznej, jesteśmy w stanie świadczyć usługi również na zasadzie pogotowia całodobowego.