Supon BC Inwestycje  
 
oferta

Pomiary i przeglądy okresowe sieci hydrantowej

Firma proponuje Państwu przeglądy okresowe oraz pomiary hydrantów wewnętrznych o średnicy 25 i 52 mm, zaworów hydrantowych oraz hydrantów zewnętrznych. Przeprowadzone badanie każdorazowo zakończone jest wydaniem "protokołu badania, przeglądu i konserwacji hydrantów". Każdy hydrant zostaje oznaczony kontrolką, gdzie zamieszczone są parametry techniczne wydajności oraz ciśnienia statycznego. Wyniki pomiarów przekazywane są Państwu w formie opisowej, tabelarycznej i wykresowej dla każdego z badanych hydrantów. Wszystkie obiekty posiadające hydranty zgodnie z wymogami przepisów przeciwpożarowych powinny być poddawane takiemu badaniu raz w roku. Przeglądy okresowe hydrantów gwarantują ich niezawodną pracę przez wiele lat.Prawo:

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
"Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznych i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic".