Supon BC Inwestycje  
 
oferta

Przeglądy i konserwacja gaśnic

Obowiązujące w Polsce przepisy prawa narzucają regularne przeglądy i dbałość o sprzęt przeciwpożarowy znajdujący się na wyposażeniu zakładu czy instytucji. Nasza firma wykona obowiązkowy przegląd gaśnic - coroczny lub zalecany przez producenta. Jego częstotliwość uzależniona jest od miejsca w jakim sprzęt się znajduje oraz warunków jakie go otaczają. Kontakt z pracującymi u nas specjalistami umożliwi Ci dobór najbardziej optymalnego sprzętu do Twojego obiektu. Zadbamy także o jego sprawność – do naszych usług należy konserwacja i serwis gaśnic oraz ich naprawa w razie uszkodzenia.

SUPON BC Inwestycje proponuje pełen zakres usług związany ze sprzętem przeciwpożarowym i jego naprawą. Zatrudniamy wykwalifikowanych konserwatorów oraz posiadamy autoryzację wiodących krajowych producentów. Posiadamy także niezbędne zaplecze techniczne oraz urządzenia, a serwis prowadzony jest przez zespół fachowców, którzy dokonają sprawdzenia stanu technicznego i konserwacji każdego rodzaju akcesoriów i urządzeń przeciwpożarowych.Prawo:

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

"Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku".
"Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie".