Supon BC Inwestycje  
 
oferta

Próby ciśnieniowe węży hydrantowych

Już w 2006 roku przepisy prawa (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów) jasno określiły, że należy wykonywać próby ciśnieniowe węży hydrantowych o częstotliwości przynajmniej raz na pięć lat. Jest to istotne ze względu na zachowanie właściwego poziomu bezpieczeństwa użytkownikom całego budynku. Dzięki temu mają oni pewność, że w sytuacji zaistnienia pożaru wąż będzie działał prawidłowo, gasząc ogień.

Ostatnia data wykonania tego rodzaju testów zostaje zaznaczona jasno na powierzchni elementu, podczas gdy właściciel otrzymuje Świadectwo Badania.Prawo:
"Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z Polską Normą dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych".