Supon BC Inwestycje  
 
oferta

Tryskacze

Instalacje


Jednym z najczęściej wykorzystywanych rozwiązań w systemach przeciwpożarowych są tryskacze. Ich fundamentalnym zadaniem jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się ognia. Przeznaczone są do walki w pierwszej fazie pożaru. Właściwie działająca instalacja z wykorzystaniem tryskaczy chroni wnętrze obiektu przed przedostaniem się płomieni do kolejnych pomieszczeń, także na drogi ewakuacyjne.

Istotną zaletą tryskaczy jest możliwość selektywnego działania. Oznacza to, że w przypadku zagrożenia ogniowego uruchamiane są tylko te urządzenia, które znajdują się aktualnie w strefie pożaru. Pozwala to ograniczyć straty i zniszczenia powstające w wyniku zalania pomieszczenia wodą z tryskaczy.


Tryskacze wykorzystywane są m. in. w restauracjach, hotelach, biurowcach, a także placówkach handlowych i obiektach przemysłowych. Dla odmiennych wymagań obiektów wykorzystuje się różnorodne urządzenia tryskaczowe:


  • instalacje zraszaczowe – sprawdzają się zarówno jako skuteczne systemy przeciwpożarowe w obiektach różnego typu, a także jako urządzenia chłodzące obiekty łatwopalne i maszyny w miejscach zagrożonych gwałtownym rozprzestrzenianiem się pożaru (są to m. in. transformatory na wolnym powietrzu, tunele kablowe, rafinerie etc.),
  • instalacje mgły wodnej – ich podstawowym przeznaczeniem są miejsca, w których niezbędne jest szybkie ugaszenie ognia na niewielkiej przestrzeni, z wykorzystaniem małej ilości wody. Mgłę wodną stosuje się m. in. dla ochrony przeciwpożarowej urządzeń w przemyśle drzewnym, chemicznym, w tunelach kablowych, transformatorach, prasach przemysłowych itp.

tryskacz