Supon BC Inwestycje  
 
oferta

Stałe urządzenia gaśnicze

Stałe urządzenia gaśnicze (SUG) są to instalacje związane na trwałe z obiektem, posiadające własny zapas środka gaśniczego, uruchamiane automatycznie we wczesnej fazie rozwoju pożaru (np: zraszacze, hydranty wewnętrzne).
Na szeroką skalę w obiektach handlowych, salach widowiskowych, hotelach, magazynach stosowane są stałe urządzenia gaśnicze wodne (tryskaczowe lub zraszaczowe, hydranty wenętrzne). Bardzo wysoka, wielokrotnie potwierdzona skuteczność tych rozwiązań znajduje swoje odzwierciedlenie w przepisach prawa określających zakres obligatoryjnego ich stosowania.
Do ochrony szczególnie wrażliwych pomieszczeń i kosztownych urządzeń (np. serwerownie) stosuje się SUGi gazowe oparte o inertne media gaśnicze lub zamienniki halonu (np.: fm-200, novec).

Zapewniamy pełną obsługę serwisową istniejących instalacji gaśniczych w oparciu o umowy ramowe. Projektujemy i wykonujemy nowe instalacje, dokonujemy adaptacji i przeróbek instalacji po zaistniałej zmianie warunków ochrony przeciwpożarowej.