Supon BC Inwestycje  
 
oferta

Systemy sygnalizacji pożaru

Systemy sygnalizacji pożaru są urządzeniami chroniącymi ludzkie życie oraz mienie. Urządzenia takie jak czujniki dymu pozwalają na wczesne wykrycie ognia i zaalarmowanie osób przebywających w chronionym obiekcie, a także wezwanie jednostek Państwowej Straży Pożarnej. Wymóg stosowania sygnalizacji pożaru w stosunku do wybranych obiektów jest określony stosownymi przepisami polskiego prawa, często posiadanie tego typu systemów jest premiowane przy zawieraniu umów ubezpieczeniowych.

Działanie systemów sygnalizacji pożaru opiera się na sieci automatycznych detektorów pożaru rozmieszczonych w każdym chronionym pomieszczeniu i reagujących na zjawiska towarzyszące reakcji spalania (dym, temperatura, płomień, obecność określonych substancji chemicznych). Uzupełnieniem instalacji są ręczne ostrzegacze pożarowe pozwalające na wszczęcie alarmu przez osoby, które zauważyły zagrożenie. Dodatkowo nowoczesne centrale SAP gwarantują pełną współpracę z innymi systemami zgodnie z założonym scenariuszem pożarowym. Czujniki dymu to najpopularniejsze urządzena służące do sygnalizacji pożaru.

SUPON BC Inwestycje proponuje pełen zakres usług związany z systemami sygnalizacji pożaru:
- projekt dysponujemy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą inżynierską mogącą sprostać także niestandardowym zadaniom
- montaż nasze ekipy instalatorów gwarantują, że prace zostaną wykonane szybko i w możliwie mało uciążliwy sposób
- serwis po podpisaniu umowy ramowej utrzymujemy systemy w stanie najwyższej sprawności technicznej, jesteśmy w stanie świadczyć usługi również na zasadzie pogotowia całodobowego.