Supon BC Inwestycje  
 
oferta

Próby ciśnieniowe węży hydrantowych

Konieczność wykonywania prób ciśnieniowych węży pożarniczych wynika z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Rozporządzenie określa także częstotliwość badań węży hydrantowych, co najmniej jeden raz w ciągu 5 lat. Każde badanie próby szczelności zakończone jest wydaniem "Świadectwa Badania". Wąż po badaniu zostaje trwale oznaczony datą wykonania próby ciśnieniowej. Próba szczelności nazywana inaczej próbą ciśnieniową gwarantuje odpowiednią pracę węża podczas pożaru.Prawo:
"Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z Polską Normą dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych".